نظرسنجی

کیفیت خدمات ارائه شده ؟

نحوه برخورد با مشتری ؟

مدت زمان ارائه خدمات ؟

نحوه برخورد کارشناس فروش ؟

ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل ؟

ارزیابی شما از هزینه خدمات ؟

به اطلاع مشتریان عزیز می رسانیم آدرس دفتر مرکزی شرکت آریان گستر از تاریخ 13/9/1400 تغییر میابد همچنین شرکت از تاریخ 9 تا 13 آذر به علت جابجایی تعطیل میباشد آدرس جدید : تهران - خیابان فردوسی - مرکز تجارت جهانی فردوسی - طبقه اول - پلاک 181