قبل از مراجعه به شرکت آرین گستر طلوع تجارت بامداد در نظر داشته باشید :

– کارت گارانتی دستگاه را به همراه داشته باشد.

– از تمامی اطلاعات شخصی خود کپی برداشته و هرگونه اطلاعات محرمانه و شخصی را از روی هارد درایو دستگاه پاک کنید.

– این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال از دست رفتن برنامه ها و اطلاعات شما نخواهد داشت.

– رمز ورود دستگاه را غیر فعال نمائید.

فهرست